Suy gẫm ba cơn cám dỗ của Chúa



Ba cơn cám dỗ của Chúa Giê-su cũng là những cơn cám dỗ liên tục trong đời Ki-tô hữu. Cùng với Chúa sống 40 ngày Chay Thánh để chiến đấu chống lại các cơn cám dỗ.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes