Thánh Lễ Đồng Tế - Đức Mẹ Tàpao 13.02.2018 (28 tháng chạp Đinh Dậu )Trực tiếp - Thánh Lễ Đồng Tế - Đức Mẹ Tàpao 13.02.2018 (28 tháng chạp Đinh Dậu ) do Đức Giám Quản To6ma Nguyễn Văn Trâm Chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes