Bài giảng của ĐTC ngày 20.03.2018 “Hãy nhìn lên thập giá Chúa, chúng ta sẽ được chữa lành”.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes