Chúa Nhật Lễ Lá Khai mạc Tuần Thánh B dành cho Thiếu Nhi - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 25/03/2018"Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đavíd, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!" (Mc 11,10) Chúa Nhật Lễ Lá Khai mạc Tuần Thánh B_15g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 25/03/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes