Chúa Nhật V Mùa Chay B_15g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 18/03/2018Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. (Ga 12,26) Chúa Nhật V Mùa Chay B_15g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 18/03/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes