Giảng lễ Chúa Nhật V Mùa Chay 8g 00 – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 18/03/2018Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. (Ga 12,26) Giảng lễ Chúa Nhật V Mùa Chay 8g 00 – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 18/03/2018 www.chuacuuthe.com

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes