Giảng lễ Thứ Năm Tuần IV Mua Chay_Thánh Clêmentê Maria Hofbauer - Lm JB Lê Đình Phương CSsR 15/03/2018"Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói" (Lc 10, 1-9) Thứ Năm Tuần IV Mua Chay_Thánh Clêmentê Maria Hofbauer - Lm JB Lê Đình Phương CSsR www.dcctvn.org 15/03/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes