Giảng Tĩnh tâm Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua Mùa Chay 2018 –Lm Martino Vũ Đồng Tùng C.Ss.R"Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt". (Mt 9, 36) Giảng Tĩnh tâm Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua Mùa Chay 2018 –Lm Martino Vũ Đồng Tùng C.Ss.R

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes