Giáo Hội Năm Châu 12/03/2018: Vấn đề các nữ tu giúp việc cho các linh mục và giám mục• Bài Giáo Lý Thứ 11 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Dâng Của Lễ trong Thánh Lễ • Tờ Quan Sát Viên Rôma phàn nàn nhiều nữ tu phải phục dịch không công cho các Hồng Y và Giám Mục • Các nữ tu giúp việc cho các linh mục và giám mục là sai hay sao? • Caritas Ấn độ và tổ chức Misereor khai mạc chiến dịch Mùa Chay. • Cha Jean Dujardin - Chứng nhân cuộc đối thoại giữa Do thái và Kitô giáo. • Ðức Thánh Cha Phanxicô viết lời tựa cho cuốn sách “Tin mừng má kề má”. • Phụ nữ, trụ cột của Giáo hội và xã hội • Hành trình từ một đầu bếp trở thành Linh mục của cha Stéphane Esclef.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes