Lễ Giỗ 2 năm Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT.Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT nhân dịp giỗ 2 năm được cứ hành lúc 17g00 tại nhà nguyện Giê-ra-đô Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, DCCT chủ tế,.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes