LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 04.03.2018: ĐỀN THỜ LUÔN ĐƯỢC THANH TẨY


Lời Hằng Sống Chúa Nhật 04.03.2018 Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP ĐỀN THỜ LUÔN ĐƯỢC THANH TẨY

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes