Ngày 19.03: kính trọng thể Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.Ngày 19.03: kính trọng thể Thánh Cả Giuse, Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Vị thánh được nam nhân Việt Nam nhận làm Quan Thầy nhiều nhất, trong đó có rất nhiều quý Đức cha, quý cha. Và là Quan Thầy của Đức Giáo Hoàng Danh Dự Benedict XVI. Ngày 11.05.2013 Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Các Bí Tích đã đưa tên của ngài vào trong các Kinh Nguyện Thanh Thể.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes