Sống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay - Thiên Chúa sai con của Người đến thế gian...Sống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Chay - Thiên Chúa sai con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ Phúc Âm Thánh Gioan GA 3 14-2121 Bài giảng: Linh Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Minh Nhật Bài Hát: Tình Yêu Chúa Hỡi Sáng Tác: Phùng Minh Mẫn Trình Bày: Hoàng Báu

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes