Thứ Sáu Tuần Thánh, Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó (Thiếu Nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn
Đức Giê-su nói: "Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi." (Ga 18,8)

Thứ Sáu Tuần Thánh, Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó_18g 00 (Thiếu Nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 30/03/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes