Trực tiếp: Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2018_II - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 27/03/2018“Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm.” (Mt 9, 9) Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2018_II - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 27/03/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes