Trực tiếp: Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2018_III - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 28/03/2018


Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giêsu đã nói: "Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần"... (Mt 26, 75) Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay 2018_III - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 28/03/2018 http://dcctvn.org/

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes