Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay năm 2018 I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 26/03/2018“Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.” (Lc 15,20) Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay năm 2018 I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 26/03/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes