Trực tiếp: Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 19/03/2018

"Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt". (Mt 9, 36) Tĩnh tâm Mùa Chay dành cho Thiếu Nhi I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp www.dcctvn.org 19/03/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes