Chúa Nhật Lễ Lá Khai mạc Tuần Thánh B_08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 25/03/201Trực tiếp: Chúa Nhật Lễ Lá Khai mạc Tuần Thánh B_08g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 25/03/201

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes