Đêm Vọng Chúa Phục Sinh - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 31/03/2018"Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! (16, 6) Đêm Vọng Chúa Phục Sinh_21g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 31/03/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes