Đêm Vọng Chúa Phục Sinh (Thiếu Nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 31/03/2018"Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này" (Mc 8, ) Đêm Vọng Chúa Phục Sinh_18g 30 (Thiếu Nhi) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 31/03/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes