Lễ viếng linh cữu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (sáng 16.03.2018) tại nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn


Lễ viếng linh cữu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ngày 16.03.2018 tại nhà thờ chính toà
Nguồn: WGPSG

Xem tiếp:

Kính viếng linh cữu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (chiều 16.03.2018) tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn


Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes