Trực tiếp Thánh Lễ: Chúa Nhật III Mùa Chay - Chủ sự Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, tại TTHH Đức Mẹ Măng ĐenTrực tiếp Thánh Lễ: Chúa Nhật III Mùa Chay - Chủ sự Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes