Thánh lễ Tiệc Ly (Thiếu Nhi)_18g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 29/03/2018Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. (13, 14)
Thánh lễ Tiệc Ly (Thiếu NHi Chúa Ki Tô Vua)_18g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn dcctvn.org 28/03/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes