Tĩnh Tâm Mùa Chay dành cho Người lớn 2018 (Ngày I) - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 22/03/2018 - Lm.Giuse Lê Quang Uy, DCCT
TĨNH TÂM NGƯỜI LỚN (từ 22.03 - 24.03.2018) tại Gx. ĐMHCG DCCT, Q. 3, Sàigòn - Lm. Giuse Lê Quang Uy DCCT

Chủ đề riêng:
Thầy Giêsu xót thương và chữa lành

☑️Thứ năm 22.3.2018, Thánh Lễ 18g30
Tôi có cần được Thầy Giêsu chữa cho hết mù lòa không ? (Mc 10, 46 – 52)
☑️Thứ sáu 23.3.2018, Thánh Lễ 18g30
Tôi có mong được Thầy Giêsu chữa cho hết câm điếc không ? (Mc 7, 31 – 37)
☑️Thứ bảy 24.3.2018, Thánh Lễ 18g30
Tôi có muốn được Thầy Giêsu chữa cho hết bại liệt không ? (Mc 2, 1 – 12)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes