Bài giảng cho người Khiếm Thính: Chúa nhật III Phục Sinh năm B (2018)Nguồn: WGPSG- Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, chánh xứ Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn giảng lời Chúa trong Chúa Nhật tuần III Phục Sinh, Lời Chúa: Lc 24,35-48. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" (Lc 24,36)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes