Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 27.04.2018: Thiên đàng ở đâu? Có phải trên trời? Đó là nơi mà chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu.Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico ngày 27.04.2018: Thiên đàng ở đâu? Có phải trên trời? Đó là nơi mà chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes