Bài giảng hay: Mẹ của Lòng Thương Xót Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tapao ngày 13/04/2018Bài giảng hay: Mẹ của Lòng Thương Xót Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Giáo phận Phan Thiết giảng lễ lúc 07g ngày 13/04/2018 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tapao.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes