Bài giảng trong Thánh Lễ Bế Mạc Tĩnh tâm năm 2018 của Linh mục Đoàn TGP HuếBài giảng trong Thánh Lễ Bế Mạc Tĩnh tâm năm 2018 của Linh mục Đoàn TGP Huế Thánh Lễ Bế Mạc Tĩnh tâm năm 2018 của Linh mục Đoàn TGP Huế được cử hành lúc 10g00 ngày 13.4.2018 tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang. Thánh Lễ do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế và giảng lễ.


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes