Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25.04.2018Bài Huấn dụ của ĐTC trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25.04.2018 “Bí tích Rửa tội không phải là một công thức phù phép mà là ơn Thánh Thần giúp người lãnh nhận chống lại sự dữ.”

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes