BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ Ngày 17 – 21/04/20181. Caritas Hà Nội – Trao tặng 52 chiếc xe lăn cho người khuyết tật 2. Ngày Hội Ngộ “UN MOMENT MEP” Tại TGP Huế 3. Thường Huấn Ban Hành Giáo Khóa VI Của Giáo Hạt Tây Bắc Phú Thọ 4. Caritas Mỹ Tho: Xây Dựng Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Thanh Bình

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes