Chia sẻ Lời Chúa Chúa Nhật III Phục Sinh (Nam B) 15.4.2018CHÚA NHẬT III PHỤC SINH (Năm B – Lc 24, 35-48) – 15.4.2018 “Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.” * Chia sẻ Lời Chúa: Lm. Phao-lô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes