Chương Trình Tái Hoạt Động Câu Lạc Bộ Lửa Hồng - Chủ Đề: "Đừng Sợ" tại giáo xứ Tân Định (tháng 4 năm 2018)Chương Trình Tái Hoạt Động Câu Lạc Bộ Lửa Hồng - Chủ Đề: "Đừng Sợ"  tại giáo xứ Tân Định, hội trường lầu 3. (tháng 4 năm 2018)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes