Giảng lễ Chúa Nhật III Phục Sinh – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 15/04/2018


Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" (Lc 24,36) Giảng lễ Chúa Nhật III Phục Sinh 08g 00 – Lm Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR 15/04/2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes