Giáo Hội Năm Châu 09/04/2018Giáo Hội Năm Châu 09/04/2018

• Các Đức Giám mục Đức yêu cầu Vatican can thiệp trước đề nghị cho người Tin Lành Rước Lễ • Mục sư David Bereit đã được đón nhận vào Giáo Hội Công Giáo và sau 28 năm dự lễ mỗi Chúa Nhật • Hơn 30,000 người lớn được đón nhận vào Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ trong đêm Vọng Phục sinh • 67 phần trăm người Công Giáo Ba Lan đi xưng tội trong Tuần Thánh • Chính Thống Giáo mừng lễ Phục sinh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes