Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Ba 10.04.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Ba 10.04.2018
1.Lời Hằng Sống Thứ Ba 10.04.2018- NHÌN LÊN THẬP GIÁ
2.Tro chuyen voi Duc Cha Micae Hoang Duc Oanh: Van De Giao Duc
3.Thời Sự Giáo Hội Và Thế Giới Ngày Nay

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes