Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 13.04.2018
Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu 13.04.2018
1.Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 12.04.2018: Sống vâng phục, sống chứng nhân, sống cụ thể
2.LỜI HẰNG SỐNG Thứ Sáu 13.04.2018: THỎA MÃN CƠN ĐÓI
3.Gương các Linh mục thà chết chứ không tiết lộ bí mật Toà giải tội
4.Thế Giới Nhìn Từ Vatican: Chung quanh tin giả nói Đức Thánh Cha không tin có hoả ngục

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes