Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm 26.04.2018Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm 26.04.2018
1.Bài Huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25.04.2018
2.Lời Hằng Sống Thứ Năm 26.04.2018: BƯỚC THEO THẦY GIÊSU
3.THÁNH CA: Lm.Trần Sĩ Tín, DCCT
- KINH LAY CHA – KINH MUNG – SANG DANH (Jrai)
- GIOI RAN CHUA (Jrai-Viet)
4.Mẹ Maria vẫn đang che chở Đông Yên như đã từng che chở. Mẹ vẫn hiện diện là “Nữ Vương Quyền Phép!”
5.Thế Giới Nhìn Từ Vatican 26-04-2018- Một phó tế Việt Nam được chính ĐTC truyền chức linh mục

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes