Khoa học nói gì về câu chuyện Mô-sê tách biển?


Câu chuyện Môsê tách biển làm đôi để dân Chúa đi qua giữa lòng biển khô cạn dưới những nghiên cứu và chứng cứ khoa học.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes