Đăng ký Khóa tập huấn: Sức khỏe Sinh sản và Phòng chống Xâm hại Tình dục Trẻ em


 


Cứ 8 giờ trôi qua thì có 1 vụ xâm hại trẻ em
Có đến 93% thủ phạm là người quen và 47% là họ hàng, người thân trong gia đình
Làm cách nào để không bị lạm dụng ?
Làm gì khi rơi vào hoàn cảnh bị xâm hại ?
Các vấn đề liên quan đến giới tính nói với con bạn ra sao ?
Chúng tôi:Ban giáo dục Giá trị sống – Kỹ năng sống thuộc Ban Giáo dục HĐGMVN
Thân gửi tất cả những bạn, anh/chị nào quân tâm đến kiến thức về Sức khỏe sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục
Địa điểm: Hội Trường An Phong (Lầu 3) - 38 Kỳ Đồng Quận 3
THỜI GIAN DỰ KIẾN: tối thứ 2 và thứ 4 ngày 7/5, 9/5, 14/5, 16/5, 21/5 từ 17g30-21g
SỐ LƯỢNG : 100-120 NGƯỜI

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes