Lễ Lòng Chúa Thương Xót - Giờ thánh ca Dâng Chúa Đời ConChương trình hôm nay gồm các bài hát: 1. Vũ Phụng Vụ Lòng Chúa Thương Xót - Ban Vũ Phụng Vụ Tam Biên 2. Bài hát "Xin Thương Xót" - NS Chu Tiến - Lý Mai Trang 3. Video "Lịch Sử Lễ Lòng Chúa Thương Xót" 4. Vũ Phụng Vụ "Ca Vang Lòng Thương Xót Chúa" - NS Đinh Công Huỳnh - tiếng hát Tấn Đạt - Ban Vũ Phụng Vụ Tam Biên

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes