LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 15.04.2018: GẶP GỠ VÀ RA ĐI


Lời Hằng Sống
Chúa Nhật 15.04.2018 GẶP GỠ VÀ RA ĐI Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes