LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật 29.04.2018: KHÔNG CÓ CHÚA GIÊSU, CHÚNG TA KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌLời Hằng Sống Chúa Nhật 29.04.2018 KHÔNG CÓ CHÚA GIÊSU, CHÚNG TA KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, O.P

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes