LỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật II Phục Sinh 08/04/2018 - NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY, THẦY CŨNG SAI ANH EMLỜI HẰNG SỐNG Chúa Nhật II Phục Sinh 08/04/2018 - NHƯ CHA ĐÃ SAI THẦY, THẦY CŨNG SAI ANH EM Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes