LỜI HẰNG SỐNG Thứ Ba 24.04.2018: GIÊSU KITÔ LÀ CHÚA , LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ CHÚNG TALời Hằng Sống Thứ Ba 24.04.2018 GIÊSU KITÔ LÀ CHÚA , LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ CHÚNG TA Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes