Phục Sinh 2018 - Giờ thánh ca Dâng Chúa Đời ConChương trình hôm nay gồm các bài hát: 1. Alleluia ̣̣! Hát Lên Người Ơi ̣(LM Thành Tâm) - Lý Mai Trang & ca đoàn St. Michael 2. Alleluia ̣̣! Hãy Hát Mừng Chúa ̣(LM Thành Tâm) - Tốp Ca 3. Ít hình ảnh Lễ Lá tại Vatican và Giêrusalem. 4. Ít hình ảnh lễ Truyền Dầu tại Vatican.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes