Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 24/04/2018: Câu chuyện Chiếc Tàu Vĩ Ðại• Truyền giáo là hoạt động của Chúa Thánh Thần. • Giáo Hội cần nhiều các tiên tri Bên cạnh đó là Câu chuyện Chiếc Tàu Vĩ Ðại. Cuối cùng, ca sĩ Như Mai sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài Thánh Ca Chúa sống lại rồi, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes