Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót TGP. Sài Gòn 2018

Phần 1: Cầu nguyện và học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót
Phần 2: Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương XótTrực tiếp: Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót TGP. Sài Gòn 2018

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes