Đức Thánh Cha Phanxico cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa tại Quảng Trường Thánh Phêrô
St. Peter’s Square – Divine Mercy Sunday - Holy Mass to mark the meeting of the Missionaries of Divine Mercy with the Holy Father followed by the recitation of the Regina Coeli

Đức Thánh Cha Phanxico cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa tại Quảng Trường Thánh Phêrô

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes