VUI SỐNG TIN MỪNG - Mẹ Maria, đường Emmau hôm nay - Lm.Giuse Lê Quang Uy, DCCT.Bài chia sẻ buổi hành hương kính Đức Mẹ tại nhà thờ Huyện Sỹ, quận thứ tư ngày 18-4-2018.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes